Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α     Υ Φ Α Ν Τ Ι Κ Η Σ     Τ Ε Χ Ν Η Σ

Π α ρ α δ ο σ ι α κ έ ς     Τ ε χ ν ι κ έ ς     Υ φ α ν τ ι κ ή ς     μ έ σ ω     Σ ύ γ χ ρ ο ν η ς     Π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο    Υ Φ Α Ν Τ Ι Κ Η Σ    Τ Α Π Ι Σ Ε Ρ Ι    Σ Ε   Τ Ε Λ Α Ρ Ο

Επιλέγοντας το εργαστήριο υφαντικής σε τελάρο θα μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας μοναδικά έργα τέχνης με την μορφή της ταπισερί.
Μπορείτε να επιλέξετε το σεμινάριο υφαντικής τέχνης σε τελάρο όντας αρχάριος. Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη γνώση στην υφαντική τέχνη σε αργαλειό ή σε τελάρο – ταπισερί.
Μπορείτε να επιλέξετε το σεμινάριο υφαντικής τέχνης σε τελάρο όντας προχωρημένος. Σας δίνετε η ευκαιρία να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας με ιδιαίτερες τεχνικές υφαντικής οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν και σε έργα υφαντικής σε αργαλειό.

Θα γνωρίσετε παραδοσιακές τεχνικές οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε σύγχρονα έργα τέχνης – ταπισερί, αλλά και σε υφαντά υφάσματα.

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι    Υ Φ Α Ν Τ Ι Κ Η Σ    Σ Ε   Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ο   Α Ρ Γ Α Λ Ε Ι Ο

Επιλέξτε το εργαστήριο υφαντικής σε αργαλειό και δημιουργείστε μοναδικά υφαντά υφάσματα της επιλογής σας.
Μπορείτε να επιλέξετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο υφαντικής τέχνης από την αρχή χωρίς να έχετε προηγούμενη εμπειρία ή γνώση στην υφαντική τέχνη και στον αργαλειό.
Μπορείτε να εμπλουτίσετε τις δεξιότητες σας, έχοντας γνώσεις στην υφαντική τέχνη και στον αργαλειό. Δημιουργούμε μαζί ένα σεμινάριο υφαντικής τέχνης φτιαγμένο στα μέτρα και στις ανάγκες σας.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα αυτοτελές σεμινάριο εκμάθησης τεχνικής με όνομα ίδιασμα ή διάσιμο. Είναι η τεχνική με την οποία περνάμε το στημόνι στον αργαλειό και ετοιμάζουμε τον αργαλειό για ύφανση.

 

    *Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, νιώστε ελεύθεροι να κατοχυρώσετε την θέση σας στην λίστα αναμονής.